Trung Tâm Dịch Vụ Viễn Thông S.P.T (STS) là đơn vị trực thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT).

Số GPKD: 0300849034-003
Ngày cấp GPKD

- Lần đầu: 09/01/2001

- Lần 11: 28/7/2014

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt : TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG S.P.T

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : SPT Telecommunications Service Center.

Tên công ty viết tắt : STS

2. Địa chỉ trụ sở chính : 10-Cô Giang - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 - TP.HCM

3. Ngành nghề kinh doanh :

STT Tên ngành
1 Hoạt động viễn thông có dây. Cung cấp dịch vụ ứng dụng internet viễn thông.
2 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
3 Sản xuất thiết bị truyền thông
4 Lắp đặt hệ thống điện
5 Sửa chữa thiết bị liên lạc
6 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7 Hoạt động viễn thông không dây
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
9 Đại lí, môi giới, đấu giá
10 Thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống thiết bị thuê bao và mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng. Xây dựng công trình bưu chính viễn thông.

 

4. Người đại diện pháp luật : Ông TRƯƠNG MINH SƠN
Nơi thường trú : .